Харилцаа Холбооны

Зохицуулах

Хороо

Зип код хайлт

 

БҮСЧЛЭЛИЙН КОД ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн хуваарийн дагуу засаг захиргааны нэгжийн болон хот суурингийн хэсэг (бүс)-ийн байршлын тухай мэдээллийг агуулж, тэдгээрийг хөгжүүлэх төлөвлөгөөтэй уялдуулан зохицуулалт хийх боломж бүхий нөөцтэй 5 оронтой тоогоор илэрхийлэгдсэн кодыг хэлнэ.

 

Бүсчлэлийн кодыг яаж унших вэ?

 

 

15120 бүсчлэлийн кодын хэсэг

 

 

Бүсчлэлийн кодын эхний 2 оронгийн хуваарилалт

 

 

БҮСЧЛЭЛИЙН КОДЫН ТӨРЛҮҮД

Хэрэглэдэг улс орон: Монгол, Эстони, Андорра

 

Нарийвчлал 

багатай

 

5 хүртлэх 

оронтой

Бүсчлэлийн кодын нарийвлал нь дүүрэг, хороо хорин, шуудангийн салбар хүртэл

 

Хэрэглэдэг улс орон: АНУ, ИБУИНВУ

Нарийвчлал 

өндөртэй

7-9

 оронтой

 

Бүсчлэлийн кодын нарийвлал нь хүргэлтийн цэг буюу объект хүртэл

 

 

 

 

Нарийвчлал багатай бүсчлэлийн кодын жишээ

 

 

Эстони Улсын бүсчлэлийн код

 

 

Description: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Presidential_Flag_of_Estonia.svg/2000px-Presidential_Flag_of_Estonia.svg.png

 

Description: EstoniaZipcode.jpg

 

 

 

 

Андорра Улсын бүсчлэлийн код

 

 

Description: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/Flag_of_Andorra.svg/2000px-Flag_of_Andorra.svg.png

 

Description: AndorraZipcode.jpg

 

 

 

 

Нарийвчлал өндөртэй бүсчлэлийн кодын жишээ

 

 

АНУ бүсчлэлийн код

 

 

Description: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/StarSpangledBannerFlag.svg/2000px-StarSpangledBannerFlag.svg.png

 

Description: USAZipcode.jpg

 

 

 

 

Их Британи, Умард Ирландын нэгдсэн вант улсын бүсчлэлийн код

 

 

Description: http://resources.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/images/uk.jpg

 

Description: UKPOSTCODE.jpg

 

 

 

 

 

 

АНУ-ын бүсчлэлийн кодын эхний 2 оронгийн хуваарилалт

 

Description: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/ZIP_Code_zones.svg/2000px-ZIP_Code_zones.svg.png